Fungsi Jaringan Xilem dan Floem Pada Tumbuhan

Pernahkah Anda mengetahui tentang fungsi Xilem dan Floem ,jika pernah mengetahui atau mendengar istilah Xilem dan Floem pasti pikiran Anda akan tertuju pada tumbuhan. Yups betul sekali pengertian tentang Xilem dan Floem adalah sebagai jaringan pengangkut dan sementara jaringan pengangkut sendiri adalah merupakan jaringan yang berfungsi sebagai transportasi dari hasil asimilasi daun hingga ke seluruh … Read more